Hack Ring of Elysium – Asparagin ROE Update

Chức Năng :
 
– Nhìn xuyên tường.
– Vẽ khung hôp người chơi.
– Tắt cỏ
Hướng dẫn Hack RoE – Hack Ring Of Elysium : 

  1. Wallhack (F1 ON | F1 OFF) – Bật tắt nhìn xuyên tường
  2. Add other Colour (F2 ON | F2 OFF) – Đổi mầu
  3. Chams (F1 ON | F1 OFF)
  4. ESP Line (F2 ON | F2 OFF) – Đường Kẻ
  5. ESP Box (F3 ON | F3 OFF) – Khung Hộp Người Chơi
  6. Esp Player (F4 ON | F4 OFF) – Hiện Người Chơi
  7. No GRASS (F5 ON | F5 OFF) – Tăt cỏ
Các bước cài đặt như sau:
B1: Cài net framework : Microsoft .NET Framework 4.5
B2: Cài Visual C++ : Visual C++
B3: Tải File Hack Về Và Giải nén: Lisin Version ROE 9.0.zip
B4: Khởi Động Game B5: Bật Hack Và Hủy Diệt Tất Cả

NVB Productions

Chia sẻ là một niềm đam mê của tôi!