Bộ giáo trình tự học Photoshop CS6 này bao gồm 20 chương

Bộ giáo trình đến từ cộng đồng designer

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Bộ giáo trình tự học Photoshop CS6 này bao gồm 20 chương:
Chương 1 : Làm quen với môi trường làm việc
Chương 2 : Cách sử dụng File Browser
Chương 3 : Cơ bản về chỉnh sửa ảnh
Chương 4 : Làm việc với vùng chọn
Chương 5 : Cơ bản về Layer
Chương 6 : Masks và Channels
Chương 7 : Chấm sửa ảnh
Chương 8 : Painting và Editing
Chương 9 : Cơ bản về công cụ Pen
Chương 10 : Vector Masks, Paths và Shapes
Chương 11 : Những kỹ thuật Layer tiên tiến
Chương 12 : Tạo các hiệu ứng đặc biệt
Chương 13 : Chuẩn bị hình để in ấn 2 màu sắc
Chương 14 : Sắp xếp các đối tượng lớp trong ImageReady
Chương 15 : Tạo lập liên kết trong một tấm hình
Chương 16 : Tối ưu hoá hình ảnh trên trang web
Chương 17 : Tạo hiệu ứng Rollover cho trang web
Chương 18 : Tạo hình động cho trang web
Chương 19 : Thiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màu sắc
Chương 20 : Xuất bản và in ấn với màu sắc phù hợp

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
——-

link googledrive: http://ouo.io/z7dwrw